اکسس کنترل

اکسس کنترل دستگاهی برای شناسایی و کنترل تردد افراد از درب ها، آسانسور و گیت های عبور است.

دستگاه اکسس کنترل می تواند با استفاده از ابزار های دسترسی مانند تگ و کارت های تردد RFID ، رمز، تماس تلفنی، اثر انگشت و تشخیص چهره و ریموت، دسترسی افراد را کنترل کند و در صورت تایید اجازه دسترسی را صادر کند و درب یا آسانسور را باز و فعال نماید.

در حال نمایش 2 نتیجه