شارژ ساختمان و مدیریت آپارتمان ماناهور

سیستم دریافت شارژ ساختمان و مدیریت آپارتمان را با نرم افزار حسابداری و نگهبان هوشمند درب و آسانسور  تجربه کنید

کنترل تردد و امنیت

حسابداری و شارژ

تکنسین و خدمات

چگونه آپارتمان خود را مدیریت کنیم؟

اکسس کنترل حرفه ای
قطع دسترسی آنی واحد های بدهکار

  • کنترل تردد هوشمند آسانسور و درب ها
  • کنترل دسترسی واحد ها و ثبت گزارش
  • خدمات و پشتیبانی آنلاین

نرم افزار شارژ و اطلاع رسانی
صدور قبض هوشمند شارژ

  • پرداخت آنی شارژ بدون کارمزد
  • ثبت هزینه ها و بیلان لحظه ای
  • نتیجه ده سال تجربه و دانش جمعی

اشتراک گذاری تجربیات سایر مدیران
شناخت راهکار های موفق

  • خدمات فنی و معرفی تکنسین
  • بررسی اصول و قوانین مدیریت آپارتمان
  • بهترین راهکار، انتقال تجربه های موفق است

نگهبان هوشمند چطور کار می کند؟

کنترل دسترسی و تردد آسانسور، درب ورود و پارکینگ

کلید الکترونیکی به هر ساکن بدهید تا جایگزین ساده و مطمئن کلید را تجربه کند
تگ غیرقابل کپی ماناهور

برای آسانسور و درب ها
از نگهبان هوشمند ماناهور استفاده کنید

  اکسس کنترل ماناهور
ساکنین را به شماره واحد می شناسد

  برای قطع و وصل دسترسی یک واحد
فقط کافیه مدیر ساختمان، شماره واحد را با نرم افزار موبایل برای دستگاه ارسال کند

  از هر واحد دو تا شماره تماس روی دستگاه ذخیره کنید
حالا هر وقت مهمان میاد، میزبان با یک تماس ساده، آسانسور و درب را باز می کند

  حالا دیگه غریبه نمی تواند وارد مشاعات شود
مدیر ساختمان هم میتواند از نگهبان هوشمند گزارش تردد بگیرد

اکسس کنترل های ماناهور

ماناهور را بشناسید و مقایسه کنید

هر کدام از دستگاههای ماناهور در چندین ورژن تکمیل شده اند و تمام بروز رسانی ها به پیشنهاد مشتریان صورت گرفته است.

اگر دوست دارید محصول این تجربه گروهی را ببینید

فهرست