گیت راهبند هوشمند خودرو

راهبند
راهبند خودرو
راهبند خودرو هوشمند ماناهور با امکان نصب انواع سیستم کنترل تردد

گیت راهبند هوشمند خودرو

مدل: گیربکسی

 • سیستم مکانیک راهبند از نوع موتور و گیربکس
 • ظرفیت تردد روزانه تا 200 تردد در روز
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای سیستم کنترل تردد حرفه ای ماناهور
 • امکان تعریف کاربر و ایجاد محدودیت تردد برای کاربران خاص
 • امکان تعریف سیستم میهمان با توجه به سیستم کنترل تردد راهبند
 • دارای سیستم کلید کنترل نگهبان
 • امکان اتصال به دوربین های پلاک خوان و تگ های برد بلند UHF
 • امکان گزارشگیری تردد از سیستم کنترل تردد هوشمند گیت
 • دارای سیستم هشدار بسته شدن
 • امکان کار با باتری و پنل خورشیدی
 • قابلیت راه اندازی سیستم یکپارچه هوشمند راهبند بدون نیاز به نگهبان
 • قابلیت نصب سنسور تشخیص مانع
 • دارای بوم 4 تا 6 متری
راهبند
راهبند خودرو
راهبند خودرو هوشمند ماناهور با امکان نصب انواع سیستم کنترل تردد

گیت راهبند هوشمند خودرو

مدل: هیدرولیک

 • سیستم مکانیک راهبند از نوع هیدرولیک
 • ظرفیت تردد روزانه تا 1000 تردد در روز
 • دارای ریموت کنترل
 • دارای سیستم کنترل تردد حرفه ای ماناهور
 • امکان تعریف کاربر و ایجاد محدودیت تردد برای کاربران خاص
 • امکان تعریف سیستم میهمان با توجه به سیستم کنترل تردد راهبند
 • دارای سیستم کلید کنترل نگهبان
 • امکان اتصال به دوربین های پلاک خوان و تگ های برد بلند UHF
 • امکان گزارشگیری تردد از سیستم کنترل تردد هوشمند گیت
 • دارای سیستم هشدار بسته شدن
 • قابلیت راه اندازی سیستم یکپارچه هوشمند راهبند بدون نیاز به نگهبان
 • قابلیت نصب سنسور تشخیص مانع
 • دارای بوم 4 تا 6 متری
فهرست